Hastighetstavla

Flyinge Vägförening  mäter hastigheten på gatorna i Flyinge
detta genom att flytta runt den elektroniska hastighetstavla som finns.
Hastighetstavlan visar den hastighet som gäller  på gatan  och blinkar när den överträds.
Den mäter även på motsatt håll så vi får hastigheten på båda håll.
Vi loggar hastigheterna och får utskrift på detta,  resultaten på mätningarna ser ni här nedan.

Plantskolevägen 2017-06-26 -2017-09-26
Medelhastighet 20 km/tim
Lägst 11 km/tim
Högst 54 Km/tim

Promenaden 2018-04-09-2018-09-13

Medelhastighet 20 km/tim
Lägst 8 km/tim
Högst 38 Km/tim

Stockrosvägen September -t.o.m Oktober 2018
Medelhastighet 19 km/tim
Lägst 12 km/tim
Högst 30 Km/tim

Tulpanvägen 2018-04-09 – 2018-09-13
Medelhastighet 16 km/tim
Lägst 8 km/tim
Högst 31 Km/tim

Blomstervägen September t.o.m November 2019
Medelhastigheten    Från tavlan   27 km/tim
Lägst 9 km/tim
Högst 38 km/tim

Plantskolevägen 2021-03-12 – 2021-05-02
Medelhastigheten    Från tavlan   27 km/tim
Mot tavlan   25 km/tim
Högsta hastigheten                      54 km/tim